Mekkora bírságra számíthatunk, ha túl korán kezdjük el az építkezést?

Milyen következményei lehetnek, ha engedély vagy bejelentés nélkül kezdjük meg az építkezést? Vagy ha egyszerű bejelentés esetén nem várjuk meg a 15 napot? Ki kapja a bírságot? Az építtető, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tervező? 

Sokszor nehéz kivárni hogy kiadják végre az engedélyt, vagy egyszerű bejelentés esetén leteljen a 15 nap. A munka rengeteg, az építtető is könyörög, hogy jöjjünk már. Ha pedig  nekünk éppen úgy jön ki a lépés, hogy tudnánk is kezdeni, nagy a kísértés, hogy ne ássuk ki legalább az alapot kicsit korábban. Nagy baj, ha pár nappal hamarabb elkezdjük az építkezést? 

Sajnos baj. Ez ugyanis jogszerűtlen építés, ami miatt az építéshatóság és az építésfelügyelet is bírságolhat. 

Az építtető kétféle bírságot is “bezsebelhet”: 

– építésügyi bírságot,

– és építésfelügyeleti bírságot.

A kivitelezőt „csak” az építésfelügyelet fogja megbírságolni.

Építésügyi bírságok

Mennyi a bírság ha egyszerű bejelentésnél nem várják ki a 15 napot? 

Egyszerű bejelentésnél az e-napló készenlétbe helyezésétől az építkezés megkezdéséig 15 napot kell kivárni. Ez az idő arra szolgál, hogy az építésfelügyelet ellenőrizze a benyújtott terveket.  Ha a 15 nap alatt az építésfelügyelet szabálytalanságot állapít meg, arról tájékoztatja az építtetőt. 

Ez a tájékoztatás általában arra vonatkozik, hogy az építkezés valamilyen ok miatt nem kezdhető meg. Ha az építtető ennek ellenére megkezdi az építkezést, bírságra számíthat. A bírság mértéke 500 ezer Ft, plusz a számított építményérték 1,5 százaléka, de legfeljebb 5 000 000 Ft. (A számított építményértékre még visszatérünk.)  Érdekesség, hogy az első 15 napon nem büntethetnek meg azért, mert az építésfelügyelet kifogása ellenére megkezdjük az építkezést, hiszen a jogszabály csak a bejelentéstől számított 15 nap elteltével megkezdett tevékenységekre vonatkozik. Azonban a 16. napon már megbírságolhatják az építtetőt a szabálytalanul megkezdett építkezésért. 

Ha viszont minden rendben van a tervekkel, de nem vártuk meg a 15 napot és idő előtt megkezdtük az építkezést az építtető fix 50. 000 Ft bírságra számíthat. Ugyanennyi a bírság akkor is, ha az építtető már megkapta az építési engedélyt, de nem várta meg a véglegessé válásáig szükséges 15 napot. A bírság itt is fixen 50 000 Ft. Amennyiben még építési engedéllyel sem rendelkezünk, 100.000 Ft bírsággal kell számolnunk.  Az építésfelügyelet pedig mindegyik esetben leállítja az építkezést.

A bejelentés nélküli építés bírsága már többszázezer forint is lehet

Még rosszabb a helyzet akkor, ha az építtető úgy ugrik neki az építkezésnek, hogy még a bejelentés sem történt meg. Mondjuk mert a tervek még nincsenek egészen készen, nincs mit feltölteni az e-naplóba. De az alaprajz már nem fog változni, így hát az alapot már ki lehetne ásni… Rossz ötlet. A jogszerűtlen építésért kiszabott építésügyi bírság itt már több százezer forint lehet. 

Az építésügyi bírság a következőkből áll össze:

– van egy alapbírság,

– és van egy – az építmény értékétől és alapterületétől függő – számított bírság rész. Ennek alapja a számított építményérték, amit különböző szorzókkal módosítanak:

– az egyik az épület készültségi foka szerinti szorzó,

– a másik a bírság százalék, ami más és más a különböző szabályszegéseknél. 

Nézzük meg egy példán keresztül!

Adott egyszerű beépítéssel építhető, 100 m2 nettó hasznos alapterületű család ház. Az építtető bejelentés, azaz az e-napló készenlétbe helyezése nélkül már elkezdte az alapozási munkákat. Mekkora bírságra számíthat?

Az építésügyi bírságokat a következő táblázat alapján számolják:

Építési tevékenység tárgya
Alapbírság
Bírság százalék
(a számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell venni)
Műemléki területen álló, nem védett építményen végzett jogszerűtlen építési tevékenység
300.000 Ft
-
Helyi védelem alatt álló építményen végzett jogszerűtlen építési tevékenység250. 000 Ft70%
Világörökségi területen és műemléki védelem alatt álló ingatlanon meglévő, nem védett építményen történő jogszerűtlen építési tevékenység
-80%
Építési engedély nélkül végzett építési tevékenység
200.000 Ft50%
Építési engedélytől eltérő építési tevékenység
200.000 Ft40%
Építési engedély véglegessé válása előtt megkezdett, vagy az építési engedély végrehajthatóságának felfüggesztése alatt végzett építési tevékenység (ha az építtető az engedélyezett tervtől nem tért el)
50.000 Ftnincs
Építési engedély nélkül végezhető, de jogszabályt sértő módon végzett építési tevékenység
50.000 Ftnincs
Egyszerű bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérően végzett építési tevékenység esetén
100.000 Ft30%
Egyszerű bejelentés esetében természetes személy építtető esetében, 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület, amennyiben az nem saját lakhatásának biztosítására szolgál
100.000 Ft100%
Egyszerű bejelentés esetében nem természetes személy építtető esetében, 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület
100.000 Ft100%
Építési napló köteles építés esetén az építési napló nélküli végzés
-20%

1. Az alapbírság tehát 100.000 Ft. 

2. Ezután ki kell számolni a számított építményértéket (SZÉ).

Lakóépület esetén az egységár 140 ezer forint négyzetméterenként. Ezt kell felszorozni a tervezett épület nettó alapterületével. A példában szereplő 100 m2 -es családi ház számított építményértéke így 100 x140.000, azaz 14 millió forint.

3. Az így kapott értéket meg kell szorozni a készültségi fok szorzójával. 

2. táblázat: Készültségi fok szorzói

Megkezdett munkanem (készültségEgyszintes építmény esetében
Alapozási földmunka és alapozás0,1
Felmenő teherhordó szerkezeti fal, függőleges tartószerkezet0,2
Födémépítés0,4
Tetőszerkezet0,6
Válaszfalak0,7
Vakolás0,9
Burkolás1,0

Ilyenkor annak a munkanemnek a szorzójával számolnak, ami már megkezdődött (és a következő még nem.) Azaz amíg egy téglasor sem áll a falból, addig az alapozási munkák szorzója érvényes. 

Ezek a szorzók alapvetően egyszintes épületekre vonatkoznak. Többszintes épület esetén a készültségi fokot szintenként állapítják meg. Azaz minden szintnek lesz egy számított építményértéke, és az szorozzák meg az adott szint készültségi fokának megfelelő szorzóval. A pince és a tetőtér is külön szintnek számít. A közbenső és a legfelső szint készültségi fokát úgy kell számolni, mintha egyszintes épület lenne, de levonják az alapozást. (Pl.: első emelet feletti födém megkezdésekor a szint készültségi foka: 0,4-0,1=0,3 lesz)

Térjünk vissza a példánkra! Itt a készültségi fok az “alapozási földmunka és alapozás”, aminek 0,1 a szorzója. Így a számított építményértéket 0,1-gyel kell szorozni, így 1 400 000 Ft lesz a bírság alapja. 

4. Következik a bírság százalék, ami a „büntetendő” tevékenységtől függ. (A bírság százalékok az első táblázatban láthatók.)

Egyszerű bejelentés nélkül megkezdett építés esetén ez 30%. A számított bírság tehát 420 ezer forint.

5. Az építésügyi bírság az alapbírság és a számolt bírság összege lesz. Tehát a példánkban 100.000 + 420.000 Ft, azaz 520.000 Ft bírságot kaphat az építtető.

Ismételt szabálytalanság esetén a bírság ennek másfélszerese, sőt akár kétszerese is lehet. 

Építésfelügyeleti bírság

Miért bünteti az építésfelügyelet az építtetőt?

Az építésügyi bírságon túl építésfelügyeleti bírságra is számíthat az építtető, ha bejelentés nélkül kezdi meg az építkezést. Mivel nincs e-napló, nincsenek feltöltött tervek, szerződések, ezért az építésfelügyelet ezek hiányáért is megbüntetheti. A következő büntetések jöhetnek még szóba a 100 m2-es lakóházra számolva:

– kivitelezési dokumentáció  nélküli építés: 80.000 Ft + 0,003 x SZÉ. (14.000.000 x 0,003= 42.000 Ft) tehát összesen 122.000 Ft. (Az építésfelügyeleti bírságoknál nem számít a készültségi fok, a számított építményértéket nézik.) A bírságot ezer forintra kerekítve határozzák meg.

– az építési napló készenlétbe helyezésének hiánya: 80 000 Ft + 0,003 x SZÉ, azaz 122.000 Ft, 

– felelős műszaki vezető nélküli kivitelezés (mivel nincs naplózva, nem lehet bizonyítani, hogy ott volt): 80 000 Ft + 0,003 x SZÉ, azaz 122.000 Ft

– bejelentés és adatszolgáltatás hiánya: fix 60.000 Ft.

Ez összesen 426 000 Ft építésfelügyeleti bírság lenne. De ennyit azért nem kell kifizetni. Ha ugyanis valakit több jogsértésért is büntetnek, akkor nem feltétlenül adódik össze az összes bírságtétel. A bírság 

– vagy a különböző jogsértésekért kiszabott bírságok összege lesz,

– vagy a legmagasabb bírságtétel 150 százaléka.

A kettő közül az alacsonyabbat fogja kiróni az építésfelügyelet. 

A fenti példánkban a legmagasabb bírság a 122.000 Ft, aminek a 150 százaléka 183.000 Ft. Mivel ez kevesebb, mint az egyes bírságok összege, építésfelügyeleti bírságként a 183.000 Ft-tal kell számolni.

Az építtető tehát két bírságra számíthat, ha bejelentés nélkül áll neki építkezni: az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságra. Ezek összege a példánkban 703.000 Ft lesz. 

Miért fogják megbüntetni a kivitelezőt? 

Egy idő előtt megkezdett építkezésnél a kivitelezőt sem fogja kímélni az építésfelügyelet. A következők miatt bírságolhatják meg:  

– Nincs kivitelezési dokumentáció. (Ezért a műszaki ellenőr, a kivitelező és a felelős műszaki vezető is bírságolható.) A kivitelező bírsága 100.000 Ft, plusz a számított építményérték szorozva 0,005-tel, de legfeljebb 500.000 Ft,  tehát a példánkban összesen 170.000 forint. 

– Építési napló hiánya: 200.000 Ft+ SZÉ x 0,01, legfeljebb 1.500.000 Ft, tehát a példánkban 340.000 Ft

– Felelős műszaki vezető nélkül végzett építés: (mivel nincs napló, nem lehet bizonyítani, hogy ott volt): 150.000 Ft + SZÉ x 0,01, legfeljebb 1.000.000 Ft, azaz példánkban 290.000 Ft.

Ha több jogcímen is megbírságolják a kivitelezőt, akkor a bírság vagy az egyes bírságok összege, vagy a legmagasabb bírságtétel 150%-a lesz. Példánkban az e-napló hiánya miatt szabják ki a legmagasabb büntetést, tehát a bírság ennek 150 százaléka, vagyis 510. 000 Ft lenne. Nem éri meg kockáztatni!

Forrás: 245/2006 kr., 238/2005 kr.

Király ViktóriaMinden jog fenntartva!
Ha a cikkből idézni szeretne, vagy az adatait fel kívánja használni, kérjük, linkkel jelölje meg a forrást.
Ha az egész cikket közölni szeretné, kérjük, forduljon szerkesztőségünkhöz.